Cliënttevredenheid

De behandelaar meet met behulp van de Consumer Quality Index (CQi) hoe cliënten de zorg waarderen. De CQi meet op vijf verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen minimaal 0 en maximaal 10. Wij gebruiken de uitkomsten voor evaluatie van onze zorg- en dienstverlening. Onderstaande gegevens betreffen behandelingen in de periode zoals aangegeven. De CQi wordt (jaarlijks en) bij afsluiting van de behandeling ingevuld. Voor ouders en jeugdigen wordt de GGZ-jeugdthermometer gebruikt.

In het kader van het KIBG keurmerk publiceren wij de cliënttevredenheidscijfers op de website.

Periode 2023

Rapportcijfer behandeling volwassenen: 9 (aantal respondenten: 4)

BIG register van de rijksoverheid

Het BIG register is door de overheid opgericht in het kader van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg en geeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener. Ik ben als GZ-psycholoog opgenomen in het BIG register (09925317625) .


Beroepscode

De kwaliteit van mijn praktijk is tevens gegarandeerd door het lidmaatschap van verschillende beroepsverenigingen. Met het lidmaatschap van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) is een behandelaar gehouden aan de beroepscode van deze beroepsvereniging.

 Beroepsverenigingen

• LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Voor meer informatie: zie www.lvvp.info

• VGCT: Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën www.vgct.nl

• DAIMH: Dutch Association for Infant Mental Health www.daimh.nl


Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben in onderling overleg een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe de zorg die wordt verleend door uw behandelaar is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg zijn gewaarborgd. Psychologenpraktijk Lock heeft een kwaliteitsstatuut dat op de praktijk ter inzage beschikbaar is.