Wat is er nodig om aan te kunnen melden?

U kunt zich bij mijn praktijk aanmelden met een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Deze verwijzing kan een huisarts of medisch specialist met een AGB-code afgeven. De verwijzer zal aan moeten geven aan welke diagnose(s) er wordt gedacht en deze op de verwijzing moeten vermelden. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum Jeugd en Gezin bij mij terecht.

 
Wachttijden:

Op dit moment is er ruimte voor nieuwe cliënten. Dit geldt zowel voor (jonge) kinderen en hun ouders, jeugdigen onder de 18 jaar en volwassenen. Gezien de veranderingen in Den Haag wat betreft de jeugdzorg en financiering zal er in overleg met u gekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om uw zoon/dochter te behandelen. 

 

Aanmelden:

Wanneer u een verwijzing heeft, kunt u met de praktijk contact opnemen. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 06- 18841477 of per mail: emeline@psychologenpraktijklock.nl. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en samen met u wordt nagegaan of mijn praktijk de zorg verleent die aansluit op uw zorgvraag. Indien nodig wordt in overleg met u en/of uw verwijzer gezocht naar een alternatief.

 Het is belangrijk om te weten dat ik niet met alle zorgverzekeraars een contract heb afgesloten. Kijk op ‘vergoedingen’ wat dit precies voor u betekent.

U kunt ook zonder verwijzing terecht, in dit geval betaalt u de kosten voor de behandeling zelf. Bekijk de tarieven bij ‘Vergoedingen’.