Wat is er nodig om aan te kunnen melden?

U kunt zich bij mijn praktijk aanmelden met een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Deze verwijzing kan een huisarts of medisch specialist met een AGB-code afgeven. De verwijzer zal aan moeten geven aan welke diagnose(s) er wordt gedacht en deze op de verwijzing moeten vermelden. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum Jeugd en Gezin bij mij terecht.

 
Wachttijden:

Op dit moment is de praktijk gesloten in verband met zwangerschapsverlof. In augustus is er weer ruimte voor nieuwe cliënten. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan kunt u alvast een mail sturen en neemt de praktijk in juli contact met u op. Dit geldt zowel voor (jonge) kinderen en hun ouders en jeugdigen onder de 18 jaar als volwassenen.

 

Aanmelden:

Wanneer u een verwijzing heeft, kunt u met de praktijk contact opnemen. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 06- 18841477 of per mail: emeline@psychologenpraktijklock.nl. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en samen met u wordt nagegaan of mijn praktijk de zorg verleent die aansluit op uw zorgvraag. Indien nodig wordt in overleg met u en/of uw verwijzer gezocht naar een alternatief.

 Het is belangrijk om te weten dat ik niet met alle zorgverzekeraars een contract heb afgesloten. Kijk op ‘vergoedingen’ wat dit precies voor u betekent.

U kunt ook zonder verwijzing terecht, in dit geval betaalt u de kosten voor de behandeling zelf. Bekijk de tarieven bij ‘Vergoedingen’.